Taxa

Bhär Taxa för sotning och  brandskyddskontroll  ga till Sotning  inkl. moms, avrundat till hela kr.  Timkostnad: 677 kr. 

Grundavgift helårsboende: 237 kr.   Grundavgift fritidsboende: 338 kr.

Per objekt inkl. sotsug: Värmepanna fastbränsle: 409 kr.  Braskamin, kakelugn: 297 kr.  Lokaleldstad, öppen spis: 267 kr. 


Brandskyddskontroll  inkl. moms, avrundat till hela kr.  Timkostnad: 960 kr.

Grundavgift helårsboende: 305 kr.   Grundavgift fritidsboende: 448 kr.

Per objekt: 720 kr. (tidsåtgång 30-45 min.) 

Per objekt: 480 kr. (tidsåtgång 15-30 min.) 

Tillkommande objekt: 240 kr. (tidsåtgång 0-15 min.)

Kontroll efter åtgärd: 785 kr. inkl. grundavgift (tidsåtgång 15-30 min.) 

Kostnaden för brandskyddskontrollen baseras på tidsåtgång för utförandet, körtid och protokollskrivning.


Besiktning, t.ex. vid nyinstallation av eldstad / skorsten  inkl. moms

Fast pris inkl. grundavgift:  1980 kr.   Tillägg per eldstad:  500 kr.   För / efterbesiktning:  1400 kr.


Extrakostnad förutom grundavgift, t.ex. om ingen är hemma och avbokning inte har utförts: Administrationsavgift 100 kr.